Kontakta Oss FÖr Rådgivning och PRISFÖRFRÅGAN
Eskilstuna 016 – 70 700
Stockholm 08 – 531 707 25
Uppsala 018 – 26 26 46
Västerås 021 - 80 33 00

MONTERING & SKÖTSEL SEDUMTAK

MONTERING AV SEDUMTAK

Checklista inför läggning av ett sedumtak
• Städa av takytan.
• Dubbelkolla tätskiktet.
• Montera kantavslut.
• Ordna bevattning.
• Förbered fallskydd och nödvändiga säkerhetsåtgärder.
• Planera schemat för läggning, behövs kranlyft?

Montera kantavslut i förväg
Takfoten och andra avrinningsytor, ex ränndalar, ska hållas fria från vegetation. Använd gärna perforerat, rostfritt kantavslut. Kantavslutet klistras med bitar av kompatibelt takmaterial som papp, pvc eller gummiduk på befintlig taktäckning.

Kontrollera att taket är tät
Kontrollera att tätskiktet håller! Undvik ett läckande tak genom att kontrollera tätskiktet och avrinningen en extra gång innan läggning.

Bra att ha till hands
• Isoleringskniv.
• Stanleykniv med böjt blad för delning av dränerande material.
• Sopborste.
• Sopsäckar.
• Vegetationssax ex. vass häcksax.

Vid leverans
• Sedummattorna måste läggas samma dag som de anländer!
• Placera sedummattorna i skuggan om möjligt.
• Arbeta i par.
• Placera pallar på takets bärande punkter och fördela vikten.

SKÖTSEL AV ETT SEDUMTAK

Vattning av sedumtak
Vattna riktigt efter läggning för att snabbt aktivera sedumets rotsystem. Vid torkperioder som varar mer än tre veckor bör sedumtaket underhållsvattnas.

Gödsling av sedumtak
Sedumtak ska gödslas en till två gånger per år med långsamtverkande gödning speciellt anpassad för sedumtak (verkningstid 4-8 månader). Gödsla en omgång på våren, för en riklig blomning, och en omgång under hösten innan första frosten. Gödsla i samband med nederbörd eller vattna efter att du har spridit ut gödningen.

Inspektera årligen
Varje år ska sedumtaket inspekteras:
• Ta bort ogräs och andra oönskade växter för hand. Det är väldigt viktigt att växter med starka fötter tas bort, såsom trädplantor, så att dessa inte skadar tätskiktet i onödan.
• Kontrollera avrinningen och ta bort löv och skräp från ev. takbrunnar.
• Ta bort sten, grus och växter från hängrännor.
• Ta bort löv om det finns i större mängder.

Snöskottning av ett sedumtak
Vid snöskottning lämnas fem till tio cm snö kvar på taket. Tänk på att vara varsam och att skotta för hand.