Kontakta Oss FÖr Rådgivning och PRISFÖRFRÅGAN
Eskilstuna 016 – 70 700
Stockholm 08 – 531 707 25
Uppsala 018 – 26 26 46
Västerås 021 - 80 33 00

SEDUM ALLMÄNT

Allmänt om sedum
Sedum är lättskötta, fleråriga växter som kräver lite vatten och trivs där ”inget annat vill växa”.

Sedummattans fördelar
Färdig sedummatta är ett snabbt och enkelt alternativ till plantor, dessutom har sedummattans täthet flera fördelar, framför allt på gröna tak. Färdig sedummatta etablerar sig snabbt och betydligt mindre ogräsrensning behövs än vid plantering av plantor. Vegetationens täthet minskar även risken för andra växter slår rot, ex ogräs, björk och sly.

Sedum blommar i olika färger
Sedummattorna blommar under juni till september i vitt, gult och rosa/rött. Eftersom en matta innehåller en blandning av olika sedumsorter blir blomningen en mix av vitt, gult och rosa/rött.

Placering
Sedum trivs från soligt till halvskuggiga lägen, men kräver längre etableringstid i halvskugga än i sol. Lägg inte sedummatta i skugga då mossa och ogräs lätt tar över.

Sedum skiftar utseende
Sedumplantans färg och utseende varierar beroende på läge, årstid och år. Sorterna kan dessutom se annorlunda ut om de växer i halvskuggigt eller i soligt läge.

Bilderna nedan visar samma yta och samma sedummatta vid 3 olika tillfällen på året. Nr 1 visar våren innan gödsling, nr 2+3 i juni mitt under blomning och nr 4+5 visar efterblomning i augusti.

Generellt får sedum en rödaktig färg vid torka men återfår en grönaktig färg när det kommer nederbörd. En tjusning med sedummatta är att fördelningen mellan sorterna kan förändras
genom åren.

Sedummatta är en färskvara
Tänk på att sedummatta är en färskvara och ska läggas på plats samma dag som den anländer eller avhämtas. Följ även våra vattningsinstruktioner noggrant. Vår och tidig höst är normalt sett den bästa tiden att lägga färdig.