Kontakta Oss FÖr Rådgivning och PRISFÖRFRÅGAN
Eskilstuna 016 – 70 700
Stockholm 08 – 531 707 25
Uppsala 018 – 26 26 46
Västerås 021 - 80 33 00

KÖPREGLER

OBS! Färdig gräsmatta är en färskvara och skall senast läggas samma dag som den anländer eller avhämtas samt vattnas enligt våra instruktioner! Vid viss väderlek, ex vid höga temperaturer, måste gräsmattan läggas ut och vattnas inom ett par timmar efter att den anlänt eller avhämtats. Färdig gräsmatta är en färskvara och därför gäller ej öppet köp, returrätt eller ångerrätt enligt lag.

Om personalen på Gräscenter uppger att gräsmattan köps på ”egen risk” finns inga möjligheter till reklamation, detta kan ex ske vid en väderlek bestående av hög temperatur.

Gräscenter AB garanterar att gräsmattan är upptagen på pall senast dagen innan leverans eller avhämtning.
Färdig gräsmatta är en färskvara och skördas mot beställning. Gräscenter AB kan inte ta tillbaka gräsmatta som inte är utrullad och som ”blivit över”.

Avhämtning

Beställd mängd måste avhämtas på överenskommet datum eftersom färdig gräsmatta är en färskvara. Avbokning måste därför ske senast 2 dagar innan avhämtning – annars sker full debitering.

Kunden ska alltid ta med sig en informationsbroschyr samt noggrant läsa och ta del av den information som broschyren innehåller – om kunden inte anser sig detta vara nödvändigt förfaller rätten till reklamation. Gräscenter AB står inte för bristfällig vara som uppkommit pga att kunden inte följt de råd och anvisningar som angivits i nämnda informationsbroschyr.

Leverans

Avbokning måste ske senast 2 dagar innan leverans eftersom färdig gräsmatta är en färskvara – annars sker full debitering. Leverans sker förmiddag eller eftermiddag beroende på ort. Kunden kan inte välja leveranstid utan får tid tilldelad.  Förmiddag innebär normalt mellan kl 06.00 – 14.00 och eftermiddag normalt mellan kl 12.00 – 19.00. Förmiddagsleverans finns endast att tillgå tisdagar till fredagar. Leverans inom Stockholm, Enköping och Uppsala sker förmiddagar tisdag till fredag. Vid undantagsfall sker leverans inom Stockholm på em efter särskild bokning med vårt kontor i Stockholm. OBS! Vid vissa tillfällen kan fm-leveranser ske kvällen innan bokat datum. Gräsmattan behöver då inte rullas ut förrän dagen därpå (ordinarie leveransdag). Leverans inom Eskilstuna och Västerås sker normalt eftermiddagar tisdag till fredag. Måndagar sker endast eftermiddagsleveranser till Stockholm och Uppsala.

Då färdig gräsmatta är en färskvara i kombination med att kör- och viloregler alltid följs för våra levereranser har Gräscenter AB fri rätt att ändra leveranstid (klockslag) på en order.

Gräscenter AB reserverar sig för leveransproblem utanför Gräscenter AB’s kontroll. Detta innebär bland annat att Gräscenter AB inte ersätter försenade leveranser som beror på exempelvis trafikproblem eller att lastbilar och/eller släp går sönder. Andra exempel på händelser som kan ge inställd leverans är kraftigt regn eller extrem torka som förhindrar skördning av den färdiga gräsmattan.

Vid extremt varmt väder tas gräsmattan upp nattetid och levereras därefter direkt till kund, som då måste rulla ut den omedelbart. Gräscenter AB måste alltid kontakta kunden innan detta sker och kunden har då rättighet att avboka sin gräsmatta.
Skulle varan vara transportskadad vid ankomsten ska anmälan omedelbart göras till Gräscenter AB.

Kunden ska alltid ta emot informationsbroschyren som lämnas samt noggrant läsa och ta del av den information som broschyren innehåller – om kunden inte anser detta vara nödvändigt förfaller rätten till reklamation helt. Gräscenter AB står inte för bristfällig vara som uppkommit pga att kunden inte följt de råd och anvisningar som angivits i nämnda informationsbroschyr.

Reklamation

Klagomål ska vara Gräscenter AB tillhanda senast 8 dagar efter avhämtnings- eller leveransdatum. Vid eventuell reklamation har kunden rätt att avhämta ny vara efter godkännade av Gräscenter AB. Kunden kan vid detta tillfälle behöva ta med sig den gamla varan tillbaka. Kvitto skall kunna uppvisas vid reklamation.

Vid reklamation fås i första hand ett nytt exemplar av varan.

Gräscenter AB har rättighet att vid klagomål kontrollera den gräsmatta som kunden inte är nöjd med om Gräscenter AB finner detta nödvändigt. Adress ska lämnas av kunden som behandlas konfidentiellt hos Gräscenter AB. Om Gräscenter AB kontrollerar gräsmattan och det visar sig att kunden inte följt våra råd och anvisningar får kunden betala den kostnad som uppstått. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i det fall identisk vara ej finns tillgänglig vid åtgärdstillfället. Om Gräscenter AB kontrollerar gräsmattan och det visar sig att reklamation inte är berättigat får kunden betala den kostnad som uppstått, minimumdebitering 1500 kr plus moms.

Gräscenter AB tar inte ansvar för och reklamerar inte skador som har skett efter leverans/avhämtning.

Kunduppgifter behandlas konfidentiellt av Gräscenter AB.

Betalningssätt

Hos PRV registrerade (ej vilande) företag kan efter godkänd kreditkontroll erhålla en kredit om 20 dagar netto, annars gäller full kontant (eller med visa-/ mastercard-kort) betalning vid avhämtning eller före leverans.

Privatpersoner betalar alltid kontant (eller med visa-/mastercard-kort eller swish) vid avhämtning. Vid leverans kan privatpersoner erhålla en kredit om 10 dagar netto efter godkänd kreditkontroll, annars gäller full betalning före leverans.

Färgskiftningar i gräsmattan

Odlingen sker på stora fält där jordmånen skiljer sig åt och gräsmattan innehåller flera olika grässorter och därför förekommer det naturligt färgskiftningar i gräsmattan. Vissa rullar kan även innehålla mer av en grässort än av en annan. Detta jämnar ut sig. Färgskiftningar och rullar som innehåller mer av en grässort än av en annan är inte en godkänd orsak till reklamation.

Ogräs i gräsmattan

Med tiden kommer ogräs att sprida sig till tomten via luften, från underliggande jordmån och djur. Enklast är att omgående ta bort ogräs för hand. Gödsel med ogräsmedel kan eliminera enklare ogräs som groblad och maskros.

Kvickrot och tistlar är vanliga ogräs som kommer från underliggande jordmån.

Kemisk bekämpning av ogräs strax före leverans undvisks varför det kan förekomma enstaka ogräs av enklare sort, vilket inte är en godkänd orsak till reklamation.

OBS! Färdig gräsmatta måste alltid läggas ut samma dag som den avhämtats eller blivit levererad.